Moratråkket 2019 arrangeres 20 juli. 

Trimtrasè, ca 20km som passer for hele familien. Trimmere melder seg på rittdagen i Storstua.

Fine uttrekspremier bla sykkel gitt av Sparebank1.

Aktiv klasse 51 km start kl. 12 på Koppang

Premie til de tre første i alle klasser.

Går på skogsbilveier og stier i fint turterreng. Vi har også åpnet for at el-sykler kan starte i trimklassen. 

Start trimmere kl 10:00 ( 20 km)  Aktive kl 12:00  (51 km) 

Dusj i Storstua.

Start og mål Storstua Koppang.

Påmelding Moratråkket