Klasser aktive løpere

Menn 16-17 Kvinner 16-17
  18-19   18-19
  20-24    20-24
  25-29   25-29 
  30-34   30-34 
  35-39   35-39 
  40-44   40-44 
  45-49   45-49 
  50-54   50-54 
  55-59   55-59 
  60-64   60-64 
  65-69   65-69 
  70-74   70-74 
  75 år og eldre    75 år og eldre