27 km - aktive

Menn 15-16 Kvinner 15-16
  17-18   17-18
  19-20    19-20
  21-25   21-25
  26-30   26-30
  31-35   31-35
  36-40   36-40 
  41-45   41-45 
  46-50   46-50 
  51-55   51-55 
  56-60   56-60 
  61-65   61-65 
  66-70   66-70 
  71-75   71-75
  76 år og eldre   76 år og eldre

 27 km Trim på tid:
13 år og eldre - ei klasse for alle